Bóg powołał z naszej Rodziny Parafialnej

Śp. Antoniego Kuchcińskiego

Pogrzeb dnia31.10.2017.

Msza święta pogrzebowa godz. 13.00

Bierzemy udział w cierpieniu Rodziny

i wyrażamy nasze współczucie.

 Proboszcz Ks. Tomasz Walterbach

Wikariusz Ks. Wojciech Kowalski

Zamówione Msze św. zostaną odprawione w kaplicy pw. Św. Faustyny

1. Od sąsiadów z bloku – 21.11.- 18.00

2. Od rodz. Szymczaków i Pankowskich – 28.11. – 18.00

3. Od córki Jolanty z mężem i córką Joanna – 19.12. – 18.00

4. Od córki Katarzyny z mężem – 31.12. – 12.30

5. Od córki Danuty z mężem i córką Żanetą – 26.01. – 18.00

6. Od wnuczki Agnieszki z rodz. – 4.02. – 12.30

7. Od Ireny i Władysława Kułagów – 6.02. – 18.00

8. Od zakładu pogrzebowego Całew – 13.02. – 18.00

9. Od chrześniaczki Wioletty Ryńskiej z rodz. – 20.02. – 18.00

10. Od wnuczki Izy z rodz. -23.02. – 18.00

11. Od rodz. Glembów – 6.03. – 18.00

12. Od wnuka Daniela z rodz. -7.04. – 18.00

13. Od siostry Kazimiery z rodz. – 16.04. – 17.00

14. Od wnuka Mateusza z rodz. – 29.04. – 12.30

 

01.06.2018 – 17.00
26.10.2018 – 18.00