Zamówione Msze św. zostaną odprawione w kaplicy pw. Św. Faustyny

1. Od córki Doroty z synem – 20.08. – 7.00
2. Od Klimczewskich, Wójcińskich, Krzyżaniak, Wojciechowskich i Pachała – 22.08. – 18.00
3. Od rodz. Tomczaków, Stawskich, Kolczyńskich i Kotwasińskich – 29.08. – 18.00
4. Od zakładu pogrzebowego Całew – 5.09. – 18.00
5. Od brata Andrzeja z rodz. 24.09. – 7.00
6. Od rodz. Łaganowskich – 9.12. – 8.00
7. Od siostry Teresy z rodz. – 19.02. – 18.00
8. Od Małgorzaty Szak z Piotrkowa Kujawskiego 28.02. – 18.00