Śp. Czesław Dyderski

Pogrzeb dnia 13.02.2018

Msza święta pogrzebowa godz. 13.00

Bierzemy udział w cierpieniu Rodziny

i wyrażamy nasze współczucie.

Proboszcz Ks. Tomasz Walterbach

Wikariusz Ks. Wojciech Kowalski

Zamówione Msze św. zostaną odprawione

w kaplicy pw. Św. Faustyny

 1. Od Barbary i Ryszarda Lesickich – 20.03. – 8.00
 2. Od synowej Anny, wnuków i prawnuków – 29.03. – 18.00
 1. Od sąsiadów: Marioli, Ryszarda i Jerzego Weber – 3.04. – 18.00
 1. Od sąsiadów Łukomskich – 10.04. – 18.00
 1. Od rodz. Jańczaków – 17.04. – 18.00
 1. Od rodz. Nowaków i Kowalików – 25.04. – 8.00
 1. Od mieszkańców Padniewka – 1.05. – 18.00
 1. Od rodz. Korczakowskich, Tatarczak, Nowakowskich – 8.05. – 18.00
 1. Od zakładu pogrzebowego p. J. Koniecznego – 15.05. – 18.00
 1. Od rodz. Michalaków – 22.05. – 18.00
 1. Od rodz. Sobeckich z Wydartowa – 29.05. – 18.00
 1. Od rodz. Borków, Kubiaków i Sopalaków – 12.06. – 18.00
 1. Od rodz. Swędraków, Bobińskich i Siewierów – 19.06. – 18.00
 1. Od kuzynki Heleny z dziećmi z Lubieszewa – 26.06. – 18.00
 1. Od kuzynki Cecylii z dziećmi i wnukami 3.07. -18.00
 2. Od kuzyna Wojciecha Kapłoniaka z żoną z Chabska – 10.07. – 18.00
 3. Od kuzynki Henryki Mróz z mężem z Janikowa – 17.07. – 18.00
 4. Od chrześniaczki Marii z mężem z Janikowa – 24.07. – 18.00
 5. Od Bożeny i Jerzego, Krystyny i Pawła Molendów z rodzinami – 31.07. – 18.00