Bóg powołał z naszej Rodziny Parafialnej

Śp. Mariana Radaszewskiego

 

Pogrzeb dnia 22.05.2018.

Msza święta pogrzebowa godz. 12.00

Bierzemy udział w cierpieniu Rodziny

i wyrażamy nasze współczucie.

 Proboszcz Ks. Tomasz Walterbach

Wikariusz Ks. Wojciech Kowalski

Zamówione Msze św. zostaną odprawione w kaplicy pw. Św. Faustyny

 

1. Od córki Małgorzaty z mężem – 1.08. – 8.00

2. Od rodz. Kryszak z Orchowa – 14.08. – 18.00

3. Od Stasi Gasper z mężem i Karolina – 28.08. – 18.00

4. Od rodz. Gwiazda, Błaszczyk, Domierackich – 4.09. – 18.00

5. Od wnuczki Pauliny z rodz. – 5.09. – 18.00

6. Od Władysławy Łukasik 11.09. – 18.00

7. Od wnuczki Marty z rodz. – 12.09. – 18.00

8. Od zakładu pogrzebowego p. J. Lebryka 18.09. – 18.00

9. Od rodz. Czerniaków ze Strzelna – 25.09. – 18.00

10. Od syna Andrzeja z rodz. – 28.09. – 17.00

11. Od rodz. Wyroślak i Bak – 2.10. – 18.00

12. Od rodz. Czerniaków z Marcinkowa – 9.10. – 18.00

13. Od rodz. Gajowników z Wszednia – 18.10. – 17.00

14. Od rodz. Pciak z Podbielska – 23.10. – 18.00

15. Od rodz. Kołackich i Rybaków z Kunowa – 30.10. – 18.00

16. Od rodz. Nijak z Gębic – 6.11. – 18.00

17. Od kolegów syna Andrzeja z pracy – 13.11. – 18.00

18. Od rodz. Górnych i Domachowskich – 20.11. – 18.00

19. Od rodz. Przeruwacz i Hanny Galus z rodz. – 27.11. – 18.00

20. Od rodz. Kaczyńskich i Zielińskich z Powidza – 3.12. – 18.00