Bóg powołał z naszej Rodziny Parafialnej

Śp. Małgorzatę Szydłowską

Pogrzeb dnia30.11.2017.

Msza święta pogrzebowa godz. 13.00

Bierzemy udział w cierpieniu Rodziny

i wyrażamy nasze współczucie.

 Proboszcz Ks. Tomasz Walterbach

Wikariusz Ks. Wojciech Kowalski

1. Od męża i córki Emilii – 12.12. – 8.00

2. Od brata Andrzeja – 19.12. – 8.00

3. Od rodz. Badynów – 28.12. – 8.00

4. Od Bronisława Bembenka z rodz. – 3.01. – 8.00

5. Od zakładu pogrzebowego p. J. Lebryka – 9.01. – 8.00

6. Od rodz. Stachowiaków i Łukasików – 6.02. – 18.00

7. Od sąsiadów Jaśkiewiczów i Sipów z Kopczyna – 13.02. – 18.00

8. Od sąsiadów: Batkowskich, Zwolanowskich, Kaźmierczaków, Koźmińskich, Elżbiety Ilskiej , Kazimiery Szydłowskiej, Paturalskich – 20.02. – 18.00

9. Od mieszkańców Padniewka i KGW – 27.02. – 18.00

10. Od rodz. Świtałów – 6.03. – 18.00

11. Od Aliny i Romana Chojnackich – 13.03. – 18.00

12. Od szwagierki Małgorzaty z rodz. – 22.06. – 18.00

13. Od szwagra Stanisława z rodz. – 12.07. – 18.00